Richiesta per l’installazione di una barriera fotoelettrica di sicurezza